Paloa edistämätön hydrauliikkaneste

Mobil Pyrotec HFC 46

VI~195, jähmepiste -50°C

Varmista soveltuvuus tuoteselosteesta.

ISO VG 46. Vesi-/glykolipohjainen tuote.

Käyttö: hydrauliikoissa, joissa käytetään mäntä-, hammaspyörä- ja siipihydraulipumppuja. Palovaarallisissa olosuhteissa toimivissa hydrauliikka- ja kiertovoitelujärjestelmissä.