Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme. Kerromme myös mihin käyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme muuttaa Arikas Oy:n tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

 

 1. Rekisterin pitäjä

Arikas Oy valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti. 

Arikas Ltd Oy, 1084689-4, Huoltotie 1 , 04301 TUUSULA

 

 1. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Ari Halme

Sähköposti: ari.halme@arikas.fi

Puhelinnumero: 040-525 5363

 1. Rekisterin nimet

Arikas Oy:n asiakas- ja tilausrekisteri

Arikas Oy:n rekrytointirekisteri

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Arikas Oy käyttää rekisterin tietoja asiakkuuden, tiliasiakkuuden, tilauksien ja verkkokaupan hoitamiseen liittyvään toimintaan ja tiedottamiseen. Lisäksi yritys käyttää rekrytointirekisterin tietoja hakemusten käsittelyyn sekä rekrytoivien henkilöiden käyttöoikeuksien hallinnointiin. Tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on antanut luvan sähköiseen markkinointiviestintään.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Keräämme seuraavia henkilötietoja: 

 • Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi, toimiala, maa, y-tunnus 
 • Tilaushistoria ja solmitut sopimukset
 • Rekrytointirekisterin tiedot sisältävät tiedot henkilöistä, jotka ovat tehneet hakemuksen Arikas Oy:lle. Tiedot tallennetaan henkilön antamina: sukunimi, etunimet, yhteystiedot, kielitaito, työkokemustiedot sekä muut hakijan toimittamat tiedot, esim. todistusliitteet ja tieto suosittelijasta. 

 

Lisäksi verkkosivumme ja sosiaalisen median kanavamme hyödyntävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita verkkosivuston toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, käyttökokemuksen parantamiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi meidän tai kumppaneidemme tarjoamissa palveluissa (Google Analytics). Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta verkkosivuillemme siirrytään, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään ja mikä on tietokoneen IP-osoite. Lisätietoja saat evästeet osiosta.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen tai yhteydenoton yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

 

 1. Henkilötietojen vastaanottajat 

 

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojasi näkee vain verkkosivujen ylläpitäjät sekä Arikas Oyn valtuutettu henkilökunta. 

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luovutamme joitakin tietoja kolmansille osapuolille, jos ne ovat välttämättömiä esim. maksamisen tai muun toiminnallisuuden toteutuksessa tai jos lainsäädäntö tai viranomaisen määräys velvoita niin tekemään. Jos tämä tietojen käsittely tapahtuu Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, toteutetaan tämä lainsäädännön mukaisesti EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita noudattaen.

 

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja. 

 

 1. Asiakkaan oikeudet

 

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 2. ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

 

Sinulla on oikeus:

 • Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot 
 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen 
 • Oikeus tietojen oikaisuun 
 • Oikeus tietojensa poistamiseen 
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi

 

 1. Tietoturva

Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa. Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.

 

 1. Evästeet

Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä ja siitä, miten he liikkuvat verkkosivulla.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi, kun käyttää Arikas Oy verkkosivua. Jokaisella myöhemmällä vierailukerralla ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.